รับจ้างฆ่าคน(เก็บคน) จ้างยิงคนที่นี่

รับจ้างฆ่าคน
รับจ้างฆ่าคน รับจ้างยิงคน

รับจ้างฆ่าคน-รับจ้างยิงคน กทม(Bangkok).

       รับจ้างฆ่าคน คือ การทำข้อตกลงกับ มือปืน ให้ไปลอบสังหารบุคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง (ส่วนใหญ่จะให้ค่าตอบแทนเป็นเงิน), การว่าจ้างโดยทั่วไปผู้ที่ต้องการจ้าง นักฆ่ามืออาชีพจะไม่นิยมติดต่อกับมือปืนโดยตรง แต่จะติดต่อกับผู้ที่เป็นนายหน้าหรือ ( Agent ) เท่านั้น.ในสมัย 20 ปีที่แล้วผู้ที่ต้องการจ้าง จะต้องเป็นคนเตรียมหาอุปกรณ์ในการลงมือให้ มือปืนด้วย.