ติดต่อจ้างฆ่าคน จ้างกระทืบคน|มือปืน mupuen|กทม,ไทย

Qr code สำหรับติดต่อมือปืน

รายละเอียดการทำงาน

  1. ก่อนทำการสอบถามราคางาน กรุณาระบุ..งานที่ต้องการ.. จังหวัดอะไร !
  2. หากต้องการทราบราคางาน กรุณาส่ง...ข้อมูลเป้าหมาย.. มาให้ทำการตีราคา !
  3. หลังทราบราคา(ในกรณีตกลงว่าจ้าง) กรุณาจ่ายค่ามัดจำงาน ก่อนวันลงมืออย่างน้อย 2 วัน !
  4. การทำงานเราจะ report เป็นภาพส่งให้ดูเป็นระยะ (ตลอดการทำงาน) !
  5. หลังส่งงาน (เสร็จงาน) กรุณาเคลียร์เงินส่วนที่เหลือภายใน 1-2 วัน !

Write a comment

Comments: 0