{แนะนำ}ก่อนจ้างกระทืบคน|รับจ้างฆ่าคน

ความปลอดภัย ของผู้จ้างงาน

Timeline มือปืน เพื่อติดต่องานหรือดูความเคลื่อนไหวต่างๆ

ข้อมูลที่ใช้สำหรับจ้างมือปืน

เตรียมรายละเอียดเป้าหมายให้พร้อม.

  1. รูปของเป้าหมายในการลงมือ.
  2. ชื่อ-นามสกุลจริง ของเป้าหมาย.
  3. สถานที่หรือที่จะพบเจอตัวเป้าหมาย.

ต้องรู้ก่อนติดต่อเรา

    ข้อมูลที่ท่านนำมาเพื่อติดดต่อจ้างงานกับทางซุ้มมือปืน จะถูกปิดไว้เป็นความลับ และจะไม่มีการซัดทอดหรือพาดพงไม่ว่ากรณีใดๆ.


Comments: 0