วิธีกระทืบคนให้ มีประสิทธิภาพ

  HER LI CHUAN

ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว Her Li Chuan (สกัดจุด) มี 2 อย่าง.

  • การสกัดจุดแบบตามยามเวลา

  • การสกัดจุดแบบไม่ตามยามเวลา

      การสกัดจุดใหญ่แบบกว้างๆแต่มีผลโดยตรงต่ออวัยวะภายใน หมายถึงการตี/ต่อยไปตามจุดที่ตั้งของอวัยวะภายในนั้นๆโดยตรงที่ ต้าเสวีย ทั่วร่างกายมี 36 จุด.

 

    ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว การตี ต่อยหรือ จี้สกัด 'เป็นการทำให้จุดเชื่อมตามเส้นทางพลังและโลหิตที่วิ่งเข้าสู่อวัยวะภายในเกิดความบอบช้ำ'หากถูกตีสกัดจุดตามยามเวลา ทำให้ระบบการไหลเวียนของพลังและโลหิตถูกทดเวลาให้ไหลเข้าสู่อวัยวะภายในไม่สมดุล.

 

    สกัดจุดตามยามเวลา จึงเป็นสาเหตุให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตที่ไหลสู่อวัยวะภายในนั้นๆไม่สะดวก เกิดการสะดุด หรือติดขัด'เกิดการแปรปรวนจนเกิดอาการเจ็บป่วย และในที่สุดอาจถึงขั้นเสียชีวิต.

 

Write a comment

Comments: 0