รับจ้างกระทืบคน กทม,และทั่วประเทศ

รับจ้างกระทืบคน

รับจ้างกระทืบคน กทม ต่างจังหวัด|มือปืนรับจ้าง Banner1

จ้างกระทืบคน-จ้างซ้อมคน

    รับจ้างกระทืบคน กทม และต่างจังหวัด คือการกระทำต่อร่างกายหรือจิตใจผู้อื่น อันเป็นการทำให้เสียหายเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจของผู้อื่นนั้น หมายถึง เมื่อมีการทำร้ายเกิดขึ้นแล้ว การกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ กล่าวคือ อันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนั้นเป็นผลโดยตรงจากการทำร้าย อันตรายแก่จิตใจก็คือ ผลจากการทำร้ายนั้นทำให้ผู้เสียหายจิตใจผิดปกติ สติฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จิตใจหวาดผวา หมดสติเป็นเวลานาน.

ติดต่อจ้างงาน

 

Line ID : mupuen

 

รับจ้างกระทืบคน กทม
line id : mupuenฅมือปืนรับจ้าง