รับจ้างตบคน,กทม ,ต่างจังหวัด

รับจ้างตบคน กทม.

รับจ้างตบคน

รับจ้างตบคน กทม,ต่างจังหวัด

ราคารับจ้างตบคน กทม,ต่างจังหวัด.

  1. ราคางาน 15,000 กทม.
  2. มัดจำงาน 7,500
  3. ข้อมูลใช้ ชื่อ,รูป,ที่อยู่

รับงานจริงเท่านั้น